miércoles, 15 de febrero de 2012

Xaneiro 2012


O máis salientable deste mes de xaneiro, que no climatolóxico caracterizouse por ser bastante morno e con escasas precipitacións, foi, na Lagoa de Cospeito, xunto coa presenza dun macho, probablemente de 1º inverno de pato escuro Anas rubripes (D. Calleja, J. Otero, O. Rivas, C. González, J. R. Bugallo) e un abetouro Botaurus stellaris (L. J. Cantil 23/01/12, N.O.G., “galiciaves”), o incremento progresivo de corvo mariño Phalacrocorax carbo con 8 ex. o día 8, 25 ex. o día 22, e 39 ex. o 29 (C. González).
En Riocaldo vense os dous primeiros mergullóns cristados Podiceps cristatus do ano (J. Otero 22/01/12). A poboación invernante de Phalacrocorax carbo está no que probablemente será o seu número máximo, ou moi próxima a el. Bótanse en falta os patos chupóns Aythya ferina que en anos anteriores non faltaban no lugar, a tendencia parece non ser diferente a outras localidades do país. Poucas anátidas en xeral con cifras baixas de Anas crecca e observacións anecdóticas de asubiador Anas penelope e nulas de, por exemplo cullerete Anas clypeta.
Nas zonas agrarias ou agrogandeiras de Goá, Arneiro, Veiga de Pumar, Xustás, Matodoso, Arcillá, Bestar ou Guitiriz escasez de limícolas, con apenas avistamentos de Pluvialis apricaria e moi escasos de Vanellus vanellus. Tampouco se detectan tordos das especies Turdus pilaris e T. iliacus nin pimpíns do norte Fringilla montifringilla máis que de xeito tamén case anecdótico.
A lagoa de Caque asimesmo non presenta a abundancia de, por exemplo, Anas crecca, que no inverno pasado acadaron cifras record, inda que as anátidas en xeral están en números “normais”.

Día 2
Nas lagoas de Riocaldo (J. Otero, O. Rivas):
Corvo mariño grande con anel de PVC "CY".
Phalacrocorax carbo 123 ex. entre eles o xa vello coñecido “CY” que pasa unha nova temporada invernal no lugar, e xa van 10.
Anas penelope 1 F.
Anas platyrhynchos mínimo 49 ex.
Anas crecca aprox. 15 ex.
Branta canadensis 1 ex., máis outro ex. asignable á ssp. parvipes ou ben á especie Branta hutchinsii , presentes a primeira dende o 16/05/2009 (C.D. Romay) e a outra dende mediados de 2011 (O. Rivas, R. Carrillo).
Aythya fuligula 1 xuv. presente xa dende o 18/12/2011 (naquela ocasión xunto con outro exemplar) e observado en distintas datas de decembro (J. Otero).
Día 8
Matodoso / Xustás (J. Otero, O. Rivas, J. Manuel):
Emberiza schoeniclus mínimo 17 ex. en sebes con salgueiros e outras arbustivas
Ciconia ciconia 1 ex.
Na lagoa de Caque (J. Otero, O. Rivas, J. Manuel):
Sen facer un conteo preciso, os números que se dan a continuación son números mínimos que pouco poden diferir dos reais:
Anas crecca 170 ex.
Anas platyrhynchos 90 ex.
Anas clypeata 40 ex.
Anas strepera 7 ex.
Máis un número non cuantificado de Fulica atra e Tachybaptus ruficollis.
Nos prados e terreos colindantes coa lagoa de Caque (J. Otero, O. Rivas, J. Manuel):
Turdus viscivorus
Turdus pilaris
Anthus pratensis
Buteo buteo 1 ex.
Ciconia ciconia 2 ex.
Lagoa de Cospeito (C. González, J. R. Bugallo, J. Otero, O. Rivas, J. Manuel):
Tampouco aquí se dan números precisos dalgunhas especies, das que só se fixo unha estima e nalgún caso nin eso.
Anas strepera 23 ex.
Anas crecca >100 ex.
Anas clypeata
Aythya fuligula 11 ex.
Fulica atra aprox. 20 ex.
Gallinula chloropus
Tachybaptus ruficollis
Phalacrocorax carbo 8 ex.
Corvus corax 2 ex.
Ardea cinerea 1 ex.
Buteo buteo 1 ex.
Pluvialis apricaria bando de aprox. 60 ex. á primeira hora da mañá (J. R. Bugallo)
Día 14
En Lamas, Cospeito, un esmerillón Falco columbarius (C. González).
Día 15 Xornada de censo coordinado nos principais humidais e zonas agrarias da comarca que Numenius ven realizando nos últimos anos e cuxos resultados están aínda por publicar.(C. González, D. Calleja, J. Otero, J. Usera, O. Rivas, V. Roura)
Lagoas de Riocaldo (J. Otero, V. Roura):
Seguen unhas cifras similares ás do pasado día 2, cun incremento de lavancos (Anas platyrhynchos) que pasan do centenar e a presenza de dous biluricos das rochas (Actitis hypoleucos) se houbera que salientar algo.
Zonas agrogandeiras (Arcillá, Matodoso, xustás, A Veiga, Arneiro, Guitiriz, etc.) (D. Calleja, J. Otero, J. Usera, O. Rivas, V. Roura):
Presenza moi escasa de Vanellus vanellus e Pluvialis apricaria e prácticamente nula de Turdus pilaris e T. iliacus. Non se detectan tampouco pimpíns do norte Frigilla montifringilla (tan só un único ex. integrado nun bando de F. coelebs. D. Calleja).
Lagoa de Cospeito (C. González, D. Calleja, O. Rivas):
Pato escuro entre varios exemplares de lavanco.
Anas rubripes 1 M. (probablemente de 1º inv.) observado por primeira vez o 20/12/2011 (D. Calleja, J. Otero) volve ser ollado os días 22/01 e 24/01 (C. González, D. Calleja, J. R. Bugallo, J. Otero, O. Rivas). 

A Espiñeira: (C. González)
Escasas píldoras douradas (Pluvialis apricaria) e avefrías (Vanellus vanellus), 2 garzas cincentas (Ardea cinerea), 1 falcón peregrino (Falco peregrinus), 1 esmerillón (Falco columbarius), 4 miñatos (Buteo buteo) e 1 picanzo meridional (Lanius meridionalis).


Día 22
Na Lagoa da Carballosa, en Cospeito (C. González) 10 esribentas riscadas Emberiza cia.
Lagoa de Cospeito (C. González, J. R. Bugallo, M. Rodríguez, O. Rivas):
Lavanco Anas platyrhynchos 136 ex., cullerete Anas clypeata 32 ex., pato frisado Anas strepera 27 ex., asubión Anas penelope 1 ex., pato cristado Aythya fuligula 13 ex., pato chupón Aythya ferina 1 ex., cerceta común Anas crecca 48 ex., focha Fulica atra 24 ex., mergullón pequeno Tachybaptus ruficollis 3 ex.
Na Espiñeira (C. González, J. R. Bugallo, O. Rivas)
Abundancia de corzos Capreolus capreolus chegándose a observar 11 exemplares. Tamén 66 avefrías Vanellus vanellus, 45 píldoras douradas Pluvialis apricaria, 65 lavercas Alauda arvensis, 6 garzas cincentas Ardea cinerea, 6 miñatos Buteo buteo, 1 esmerillón Falco columbarius, 1 falcón peregrino Falco peregrinus e 1 lagarteiro Falco tinnunculus.

Na Veiga de Pumar - Arneiro (M. Fernández, Rafael, com. vía blogue):
Ciconia ciconia 18 ex., 15 deles xuntos.

Lagoas de Riocaldo (J. Otero):
Phalacrocorax carbo 120 ex.
Branta canadensis 1 ex, máis outro ex. asignable á ssp. parvipes ou ben á especie Branta hutchinsii
Os dous gansos presentes en Riocaldo dende hai meses.
 
Anas crecca 2 ex.
Anas platyrhynchos mínimo 130 ex.
Actitis hypoleucos 2 ex.
Podiceps cristatus 2 ex.
Día 30 (J. Otero)
Matodoso:
Emberiza schoeniclus 8 ex.
Passer montanus mínimo 15 ex.
Vanellus vanellus 12 ex.
Veiga de Pumar / Arneiro:
V. vanellus 40 ex. moi espallados, en pequenos grupos de 8, 4, 10, 9 e 9 exemplares.4 comentarios:

Cosme Damian Romai Cousido dijo...

Parabéns polo novo post do blog!

Moi completo e ben exposto.

Apertas,
Damián

numenius dijo...

Grazas Damián polo comentario e por pasarte por aquí. Agardamos poder dar algo máis de continuidade nesta "nova" andaina.
Apertas

Xabier Prieto Espiñeira dijo...

Sí que está un pouco triste a chaira este inverno. O outro día en Cospeito-Espiñeira chamoume a tención a escaseza xeral de paseriformes. Nin un L.meridionalis, nin un T. pilatris/iliacus, nin P.apricaria,..E bandos moi modestos de F.coelebes ou A.arvensis.
Por aquí estivo a invernada igualmente moi pobre, con números case nulos en Forcadas e Doniños, e baixos tamén na Frouxeira (aquí tamén influíu o tema que xa coñecedes..).
Unha aperta.

numenius dijo...

Ola Xabi. E menos mal que no que levamos de febreiro cando menos foron chegando máis cercetas a Cospeito e algunhas avefrías máis ás terras agrarias, inda que pouco que ver co espectacular mes de decembro de 2010.

Sobre a lagoa da Frouxeira, pois oxalá que canto antes poida ter a mellor das solucións posibles.

Apertas