sábado, 17 de febrero de 2007

Terra Chá

O pasado día 11.02.2007 Gustavo Martínez observou as dúas primeiras andoriñas comúns Hirundo rustica na lagoa de Cospeito, o seu rexistro máis temperán para a especie no lugar. Doutra banda o número de aves acuáticas presentes neste humidal segue a ser discreto, mencionar por exemplo a presenza de algúns patos frisados Anas strepera ou 3 parellas de asubiadores A. penelope (en breves datas levarase a cabo un novo censo dos principais humidais da Terra Chá e os resultados achegaranse a este blog).


Asubiador Anas penelope (M). Lagoa de Cospeito10.02.2007. O número de aves na lagoa de Caque era o seguinte: Aythya fuligula 5M e 8F, Aythya collaris 1M, Anas strepera 8M e 7F, Anas clypeata 17 ex., A. platyrhynchos 159, Phalacrocorax carbo 1 Inmt., A. crecca 44, Tachybaptus ruficollis 3 e Fulica atra 7 ex. (E. Villares e J. Otero).


Pato de colar Aythya collaris (M). Lagoa de Caque

17.02.2007. Nas lagoas de Riocaldo os mergullóns cristados Podiceps cristatus son 8.
Ao longo da Chaira son numerosas as cegoñas brancas C. ciconia que ocupan os seus niños (algunhas están aquí desde hai uns dous meses).
En Ponte Liñares (Bazar. Castro de Rei) V. vanellus 3 ex. nun barbeito de millo (E. Villares e J. Otero).
E chuvia, moita chuvia desde onte á tarde.

domingo, 4 de febrero de 2007

Riocaldo 4.02.2007

Hoxe 4.02.2007 o máis destacable nas lagoas de Riocaldo :
Lavanco (Anas platyrhynchos) aprox. 60 ex., cerceta común (A. crecca) 32 ex., mergullón cristado (Podiceps cristatus) 5 ex., corvo mariño grande (Phalacrocorax carbo) 102 ex., galiñola negra (Fulica atra) 9 ex., avefría (V. vanellus) 18 ex. e becacina (G. gallinago) 1ex.
Eva Villares e Jose Otero


Parte do bando de avefrías (V. vanellus)Un dos mergullóns cristados (Podiceps cristatus)