sábado, 26 de enero de 2008

Anelamento na Espiñeira

A fin de semana do 19 e 20 de xaneiro os membros do grupo de anelamento Anduriña de Pontevedra, Pablo Sanmartín e Vitor Cabaleiro acompañados de Cris e Bea, achegáronse ao corazón da Terra Chá para pasar estes dous días anelando paseriformes. Hai que dicir que na provincia lucense non existen nin grupo de anelamento nin aneladores e esta actividade limítase (que se coñeza) prácticamente ás xornadas deste grupo e de Píllara nesta comarca (de xeito puntual) e do grupo Hércules en Bóveda (Monforte). Neste último lugar ten lugar unha xuntanza dos distintos grupos galegos, incluído Torquilla.


Paisaxe típica chairega con praderías de grande extensión

Ademais dos mencionados, tivemo-la satisfacción de compartir horas de campo con eles un bo número de integrantes de Numenius, chegando a pasar ao longo da fin de semana até un total de 18 persoas.

As aves capturadas para a súa marcaxe foron as seguintes:

Día 19 (toda a xornada)

Turdus merula 9
V. vanellus 1
Erithacus rubecula 9
Emberiza schoeniclus 32
Saxicola torquatus 3
Carduelis chloris 1
Fringilla coelebs 1
Turdus philomelos 1
Passer montanus 5
Prunella modularis 2
Anthus pratensis 2
Phylloscopus collybita 4
Parus caeruleus 1


Unha das escribentas das canaverias Emberiza schoeniclus


Diferencias nas rectrices entre dous ex. de E. schoeniclus


Día 20 (até mediodía)

Anthus pratensis 8
Turdus merula 1
Emberiza schoeniclus 7


Phylloscopus collybita
O sempre fermoso merlo común Turdus merula

Tamén se puido gozar da observación entre outros de:

Falco peregrinus 1 ex.
Accipiter nisus 1 ex.
Falco columbarius 1 ex.
Vanellus vanellus Bando duns 600 ex.
Pluvialis apricaria 57 ex.
Fringilla montifringilla máis dun cento de ex.
F. coelebs
Coturnix coturnix 1 ex. que por aquí andaba "despistado"
Ciconia Ciconia 4 ex.


E non o é menos o tordo común T. philomelos

A experiencia rematou da mellor maneira posible, a mediodía do domingo sentados á mesa saboreando un "pulpo á feira" na idem de Cospeito logo de dous días de sol espectacular que seguían a varios de chuvias intensas (xa necesarias), e unha breve visita ás lagoas de Riocaldo onde se observan:


Na procura do mergullón bicogroso Podilymbus podiceps

Egretta alba 2 ex.
E. garzetta 2
Ardea cinerea 2
Podilymbus podiceps 1
Podiceps cristatus 7
Anas crecca 26
Anas platyrhynchos aprox. 156
Anas clypeata 1 M
máis Phalacrocorax carbo, Fulica atra, Tachybaptus ruficollis, Aythya ferina e Rallus aquaticus (escoitado).

Queremos amosar dende aquí o noso recoñecemento á labor perseverante deste colectivo de aneladores científicos galegos (neste caso especialmente aos do grupo Anduriña) que non dubidan en madrugar unha fin de semana sí e outra tamén para lograr un volume de datos inxente que aportan un coñecemento impagable dos distintos aspectos da vida das nosas aves, pese ao "delicado" ou controvertido da actividade.


E tamén se deixaron ver unha rá de San antón Hyla arborea...


E unha temperá Inachis io

Doutra banda, estas son algunhas observacións realizadas na Terra Chá o 15.1.08, pola mañá.
Observadores: Esther Dorribo,Victor Soto, Cristina Diaz, Rocio Mato e Augusto de Castro.


-Lagoa de Cospeito (só dende o observatorio nordeste):

Lavanco Anas platyrhynchos……………………………………..……..72
Cerceta común A. crecca.........……………………………………….….14
Galiñola negra Fulica atra..............……………………………..……. 19
Zampullín común Tachybaptus ruficollis…………………………….2
Cullerete A. clypeata................………………………….…………….…4
Indet. (posiblemente algunha Gallinula chloropus)...............….3

-Lagoa de Caque:

Lavanco………………………………………..................................…...58
Pato Frisado Anas strepera…………………………...........…….……….7
Cerceta común…………………………….........................……..……….67
Galiñola negra………………………………...................................…..19
Parrulo cristado Aythya fuligula.........................3 M. e algunha F.

-Veiga de Pumar:

Avefría Vanellus vanellus..............................................(unhas 30)

-Goá:

Estorniño pinto Sturnus vulgaris...........................(entre 50 e 100)
(chamou a atención non observar bandos maiores e en Pumar, como no 2007)

No hay comentarios: